Krščansko, prekrščansko

Ekspozicija na aforizem št. 35

Gre za parafrazo Nietzschejevega dela z naslovom Človeško, prečloveško. V aforizmu št. 35 se pojavi ta sintagma in sicer, ko spregovori o prednosti psihološkega opazovanja. Nietzsche tu zapiše, da so „v prejšnjih stoletjih [so] verjeli, vedeli, da razmišljanje o človeškem, prečloveškem – ali psihološkem opazovanju, kot se temu pravi učeno – sodi k sredstvom, s katerimi si lahko olajšamo breme življenja, da nam utrjevanje te veščine zagotavlja prisebnost v težavnih situacijah in možnost pogovora sredi dolgočasne okolice.“ To nam, ugotavlja Nietzsche, v najtežavnejših situacijah v našem življenju pomaga, da se pri tem počutimo bolje. Toda, se sprašuje dalje, zakaj se je to pozabilo? Zakaj se v Evropi kaže revščina psihološkega opazovanja? Skušali bomo razmišljati prav o tem človeškem, prečloveškem, ki se kaže v duhu Evrope, da bi se danes in v prihodnje lahko počutili bolje.

Klinična shizofrenost kot stanje pogube

Evropa v svojem bistvu temelji na filozofski miselni tradiciji grške filozofije in versko-kulturni tradiciji krščanstva, torej sta temeljni antropološki komponenti Evropejca. Toda, ali se ta dva temelja, ki sta zgradila sodobno evropsko civilizacijo ne kažeta kot zelo trhla? Mar teza Jamesa K. A. Smitha (Desiring the Kingdom in Imagining the Kingdom), da je človek po svojem bistvu liturgično bitje, ki obiskuje bogoslužje z namenom, da ga formira, od česar je odvisno, kakšen bo njegov pogled na svet, ne naleti na svoje diametralno nasprotje, deformacijo? Mar nista hčeri Grčije (demokracija) in krščanstva (človekove pravice) postali strup za Evropo? Po bogati dobi antike, razcveta univerz, znanosti in znanstvene metoda v srednjem ter renesanse v novem veku, je Evropa začela v času moderne in postmoderne dobe, času ošibljenega uma in neskončnih variant pluralizma zapadati v stanje rahitičnosti in dekadence. Še posebej se je to zgodilo s tem, ko je Evropa, ko je sprejemala svojo ustavo, formalno spodkopala enega svojih dveh temeljev s tem, ko se v ustavi ni omenilo krščanskih korenin Evrope. Formalno pravim zato, ker se je Evropa sicer od Lutrovega cirkusa, kakor bi rekel eden največjih humanistov v zgodovini stare celine, Erazem Rotterdamski, preko razsvetljenskih idej, razvojem znanosti, s tem pa logičnega pozitivizma, močno sekularizirala, do te mere, da je iz svoje srede preprosto izrinila krščanstvo. Neformalno pa smo pri tem v nekakšnem paradoksalnem, shizofrenem – v kliničnem smislu – stanju. V svoji podzavesti ima Evropejec očitno še močno zakoreninjeno krščanstvo. Temeljni dokaz za to je aktualna migrantska kriza in močan podzavesten krščanski odziv mnogih Evropejcev z nemško kanclerko Angelo Merkel na čelu, ki so migrantom z Bližnjega vzhoda dali močno sporočilo v obliki „refugees, welcome“ in katerega prve uničujoče rezultate smo lahko videli že na večih mejnih prehodih in državah, ki so jih migranti prečkali, kjer je prihajalo do izgredov, uničevanj, onesnaževanj, itd. Najbolj smrtonosnen rezultat omenjene geste, s katero smo odprtih rok v svoja nedrja sprejeli na sto tisoče pripadnikov islamske religije, ki ima že vse od Mohameda dalje zgolj željo po nasilni ekspanziji, pobijanju „nevernikov“ in podrejanju ne-islamskih narodov „mogočnemu“ Alahu, saj islam prav v svojem bistvu je religija podrejanja Koranu in Šariji, pa je bil do zdaj teroristični napad v Parizu, ki se je zgodil minuli petek in v katerega so bili vpleteni določeni ljudje, ki so z migrantskim valom prišli v Evropo tudi preko naših krajev.

Krščanstvo kot glavni krivec za pariški pokol?

Iz dosedanjega premišljevanja se zdi, da je prav krščanstvo kot temeljni kamen človekovih pravic in svoboščin ter svojo človekoljubno pretenzijo glavni krivec za dogodke zadnjih nekaj mesecev. Vendar ni. Kdor bi trdil kaj takšnega, bi mu morali očitati revščino psihološkega opazovanja. Glavni krivec je namreč tisto, kar gre, lahko bi rekli, „onkraj“ krščanstva, kar se nam kaže kot preveč krščansko in ki krščanstvo pahne v nerealno budistično-pacifistično utopijo, nekakšen idealistični nihilizem, ki zanika vsakršen realizem, ki je lasten krščanstvu. In napad v Parizu je zgolj posledica tega sodobnega evropskega bega pred krščanskim realizmom. Ker so se razni pozivi in dejanja s strani politike in civilne družbe, da bi v zvezi z migrantsko krizo delovali preventivno, z raznimi ograjami na schengenski meji, kot npr. na Madžarskem, z vojaško-policijskimi posegi, ipd. apriori označili kot nacizem, fašizem ali ksenofobija in se takšne obsodbe nadaljujejo tudi po Parizu, Evropa pa po izkušnji druge svetovne vojne, Hitlerjevega nacizma in Mussolinijevega fašizma, kot tudi Stalinovega in Titovega komunizma na takšne obtožbe reagira z neutemeljenim strahom pred temi obtožbami, se zdi, da se glede ustreznih rešitev vrtimo v začaranem krogu.

Soočenje s smrtjo kot gonilo za življenje v celoti

A tu moramo postaviti drzno in provokativno tezo, namreč, da je bil teroristični napad v Parizu za Evropo nekaj absolutno dobrega. Kaj nas navaja k na videz absurdno nori tezi? Tu nam odgovor lahko poda Aristotel novodobne filozofije, Martin Heidegger, ki v svojem delu Bit in čas, ki ga francoski filozof Emmanuel Lévinas, kljub kritičnosti do Heideggra, označi za eno najlepših filozofskih del, med drugim obravnava bit, ki je navzoča v času, v svetu in se v eksistenci človeka kaže kot tu-bit. Ker je bit, s tem pa tudi tu-bit časovna, jo Heidegger označi tudi kot „Sein zum Tode“, kar pomeni, kakor bi rekel Sartre, biti za smrt. Danes se morda zdi govoriti o smrti precej morbidno, saj smo smrt tako rekoč popolnoma tabuizirali. Umrlih svojcev nič več ne pustimo ležati doma, ampak jih postavljamo v mrliške vežice, namesto osebnega stika s truplom pokojnika, se na pogrebih poslavljamo od neosebnih žar, tudi biti ob umirajočem doma ali v bolnišnici nam ni več blizu. Toda naša smrtnost spada k naši realnosti. Bit (tu-bit) je umrljiva prav zato, ker je časovna. V pariškem terorističnem pokolu smo se ponovno srečali z najbolj brutalno obliko smrti. Na dogodek se je odzval ves svet. Ves svet je bil šokiran nad nasilnostjo dejanja. Če zvedemo Heideggra s posameznika na kolektivno, lahko rečemo, da je v pričo dogodkov v Parizu, ves svet padel v stanje tesnobe, ki pa jo Heidegger razume kot najbolj pristno človeško izkustvo, saj tesnoba tu-bit privede pred resnico same sebe. Ko se torej tu-bit v stanju tesnobe sreča pred golim sebstvom, bodisi na osebni ali kolektivni ravni, lahko pride do prečiščenja umevanja samega sebe. To od nas zahteva določeno poglobljeno refleksijo, psihološko opazovanje, o katerem govori Nietzsche, kdo smo mi sami, kje smo in kam smo namenjeni. Vse to pa se po Heideggru dogaja v odnosu tu-biti do svoje lastne smrti, ki ni, kakor je mislil Epikur, nekaj, kar šele mora priti, temveč je že danes tu in sicer kot najbolj skrajna možnost, od katere so odvisne vse druge naše možnosti. Zato je teroristični napad v Parizu za Evropo možnost, da v stanju svoje tesnobe, v soočenju s svojo lastno minljivostjo začne svoje možnosti udejanjati v drugačnem obzorju in spremeni smrt v gonilo življenja in ga zaživi v celoti.

In videli boste Sina človekovega!

ISIS-Released-Map

V dneh od „usodnega“ avgusta, ko sem na tviterju, tik pred invazijo „beguncev“ v Evropo zapisal, naj se jim dovoli približevanje na petsto metrov od meje, kar jih gre bližje, naj se jih (če bi bilo to potrebno) postreli, ne glede na to, ali gre za muslimane, kristjane, ženske, otroke, starce, ipd., zaradi česar se je nad mano zgrnila cela plejada obtožb in grobih medijskih in drugačnih napadov, pri čemer mi je Združenje novinarjev in publicistov odvzelo Meškovo priznanje za posebne medijske dosežke (2013) in sem ostal brez članstva v stranki SDS (prav po udbaško se je zrolalo namreč Občinskemu odboru SDS Tržič zaradi notranjega obračunavanja s političnimi nasprotniki), znani intelektualni vakuum slovenske publicistike Boštjan M. Turk pa je na POP TV označil moj predlog reševanja krize (Evrope!!!) celo za „genocidne težnje“, se kaže, da sem žal ponovno imel prav. Zato teroristični napad v Parizu za tiste, ki smo vedeli, s kom imamo opravka, ni niti najmanjše presenečenje, temveč je logična posledica vsega dogajanja.

Savdska Arabija in Katar sta vse te množice ciljno usmerila v Evropo, saj je temeljna islamska težnja po tem, da zavojujejo Evropo stara že vse od začetka islama kot takega. Prav tako pa so po arabskih oz. islamskih državah, kot je pred leti svaril že p. Peter Vrabec, ko je v teh državah delal kot prevajalec in se naposlušal pridig v njih mošejah, o zavojevanju in osvojitvi Evrope pridigali že vsaj pred več desetletji. Danes se brilijanten načrt takšnega osvajanja našega starega kontinenta izvaja. A Evropska politika je (edini, ki je od začetka resno jemal moja svarila, je bil madžarski premier Viktor Orban) ob vseh teh jasnih znamenjih še vedno zaslepljena od strahu pred očitki o fašizmu, nacizmu, zaslepljena od zlaganega sijaja demokracije in človekovih pravic. Celo tako zaslepljena, da se v stanju popolne vojne, na primer Slovenija sprašuje, kdaj in v kakšnih primerih policija lahko uporabi strelno orožje ter se pojavi problematizacija oborožitve vojske na naših mejah, na katerih se izvaja biološki napad na Evropo. Ne slepimo se; ti „begunci“ so okupator. So dehumanizirana, organizirana horda barbarov, ki pod okriljem Savdske Arabije in Katarja kot človeško (biološko) orožje, izvajajo zavojevanje naivne stare celine. Proti orožju pa se ponavadi branimo z orožjem, sicer smo izgubljeni.

Situacija, v kateri smo, zahteva postavitev vprašanja – zakaj smo tu, kjer smo? Kdor je bil danes pri sveti maši in je poslušal Božjo besedo in evangelij, je lahko dobil jasne odgovore, ki kažejo znamenja časov. Jezus namreč v današnjem evangeliju (Mr 13, 24-32) napoveduje veliko stisko, ko bo sonce otemnelo in luna ne bo več dajala svoje svetlobe. Da bodo zvezde z neba in se majale nebeške sile. Simbolika je več kot jasna in aktualna danes. Velika stiska pomeni hudo gospodarsko-finančno krizo, po kateri bo sonce otemnelo. V Evropi je krščanstvo otemnelo, kajti Ustava EU ni hotela priznati krščanstva kot enega dveh stebrov na katerih sloni evropska civilizacija. Evropa se je s krizo in prihodom „beguncev“ zelo zamajala, znamenje Evrope pa so prav nebeške sile, dvanajst zvezd. Toda Božja beseda daje obilico tolažbe. „In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo,“ (Mr 13,26) nadaljuje evangelij. In res. Že se dogaja, da na Bližnjem vzhodu mnogi muslimani množično prestopajo v krščanstvo. Treba je vedeti, da je vsakršni pogrom nad krščanstvom v zgodovini bil vnaprej podpisan poraz napadalca. V tem primeru islama, ki s krvjo krščanskih mučencev seje seme novih kristjanov. Slava Sina človekovega se razodeva. In v Sinu človekovem je edina rešitev tudi za stari kontinent. Jezus namreč v evangelijih ob začetkih svojega javnega delovanja kliče k spreobrnjenju (gr. metanoia) in veri v evangelij (prim. Mr 1,15) in poudarja, ko ozdravlja in izganja demone, da je vera tista, ki rešuje (prim. Mt 9,22;Mt 15,28; Mr 5,34; Mr 10,52; Lk 7,50; Lk 8,48; Lk 17,19; Lk 18,42). Vera v Jezusa Kristusa, ki je edina pot, resnica in življenje, nihče pa ne pride k Očetu, razen po Jezusu Kristusu (prim. Jn 14,6).

Prestop torej k radikalnemu krščanskemu realizmu in opustitev vsakršne romantične iluzije o krščanstvu, demokraciji in človekovih pravicah. Preskok od zgolj „ora“ k benediktinskemu „ora et labora.“ Psalmist nas namreč spomni, da Bog ne bo “svojemu svetemu (ne boš) dal gledati trohnobe.“ (Ps 16,10)

Je morda vendarle čas za Kanta?

Angela Merkel je odlična političarka. O tem ni dvoma. A se zgodi, da tudi odlični ljudje včasih kakšno stvar resno zajebejo. In Angela Merkel je tokrat resno zajebala. Do fundamenta.

Seveda govorim, kot že v nekaj zadnjih svojih spisih, o odnosu do migrantske krize, ki se kot fenomen vse bolj kaže v smeri popolnega razkroja Evrope oz. invazije te utrujene stare in senilne gospe s strani vitalnih mladih Mohamedovih vojščakov. Da so begunci, so dejali, in Merklova je prva pokleknila pod težo tako opevanega evropskega humanističnega duha, ki je v teh dneh vse prej kot duh nečesa dobrega, ampak bolj duh, ki nas je uklenil v nekakšne satanove verige iz katerih se nikakor ne moremo rešiti. Z izjemo Madžarske, katere premier Viktor Orban zoper islamizacijo Evrope bije osamljeno bitko.

A kot rečeno, stvar se kaže povsem drugačna, kot je bila mnogim videti na prvi pogled. Tako (samo)opevani ubogi begunci so iz dneva v dan, na mejah naših sosednjih držav postajali vse drugo, kot zgolj ubogi begunci. Izgredi, kot so bili napadi na policiste, civiliste, obmetavanje s kamenji, uničevanja, umori, posilstva in drug kriminal, so eskalirali tudi v notranjosti Evrope, kot je bilo v Nemčiji, Švedskem, Franciji, itd. Napovedi ISIS o tem, da imajo v Evropi infiltrirano več tisoč glavo množico svojih ljudi, ki samo čakajo na njihovo povelje, se je začelo kazati kot resnega upoštevanja vredno svarilo. Še več, v zadnjem času iz Nemčije prihaja vse več informacij, da se stanje močno zaostruje, da imajo Nemci priseljencev poln kufer in da je situacija že povsem na meji državljanske vojne. Stanje, ki ga je, bodisi zaradi svoje krščanske vneme po ljubezni do bližnjega (seveda s povsem samosvojo interpretacijo te ljubezni), bodisi zaradi sledenja svojim gonom (vsaj teoretične ekonomske in demografske koristi za Nemčijo), zakuhala Merklova. Stanje, ki se vsekakor ne bo dobro končalo, če bo šlo tako naprej. Namreč s tem, ko se Evropa hoče izogniti konfliktu z muslimani, ali se le-tega boji, je mirno reševanje krize, ki jo obravnavamo, vse manj verjeten scenarij, temveč se nam kot vse bolj verjeten scenarij kaže nujnost zavzetja določenega stališča. To pa bi pomenilo resen spopad med civilizacijo in barbari. V tem pa se lahko zgodi celo najhujše. Kot je namreč v teh dneh poročal nemški novinar, ki je deset dni preživel med borci ISISa, Jürgen Todenhöfer, ISIS že načrtuje jedrski holokavst na Zahodu. Med tem pa se različni politični organi na svetovni ravni obnašajo prav nonšalantno, čemur pritrjujejo tudi marsikateri mainstreem kristjani iz vrst Katoliške Cerkve in se obnašajo, kot da se 11. september ne bi nikoli zgodil.

Toda 11. september se je zgodil in to že leta 2001. Vse od takrat pa si razne politične moči zatiskajo oči in po nojevsko tiščijo glave v pesek ter s tem služijo nesvobodi svojim gonom. 11. september je tudi povsem spremenil krščansko percepcijo gledanja na svet. Ne v smislu kakršne koli ukinitve tradicije in učenja Cerkve, temveč v smislu utrditve njenega učenja. Dogodek je namreč sprožil tretjo svetovno vojno, ki pa se nič več ne bije po standardnih in stoletja znanih načelih, temveč se bije preko terorizma in odgovora nanj. Človeštvo je ponovno zdrknilo iz umetne tvorbe civilizacije v, kakor formulira Hume, naravno stanje vojne vseh proti vsem. To pa v zavest prikliče znani nauk Cerkve, ki sta ga formulirala dva največja misleca v zgodovini cerkvene miselnosti, sv. Avguštin in sv. Tomaž Akvinski. Govora je o tako imenovani pravični vojni (bellum iustum), ki pomeni zakonito obrambo z vojaško silo, katere definicijo strnjeno najdemo v 2309. točki Katekizma Katoliške Cerkve. Ta pravi, da se teža odločitve za takšno zakonito obrambo z vojaško silo podreja strogim pogojem nravne legitimnosti. Za to pa je potrebno, da bi bila škoda, ki bi jo napadalec prizadejal narodu ali skupnosti narodov, trajna, velika in neučinkovita, da se združi več resnih pogojev za uspeh ter da uporaba orožja ne bo imela za posledico hujšega zla in hujših neredov, kakor pa je zlo, ki naj bo odvrnjeno. Pri tem katekizem dodaja, da ima moč modernih sredstev razdejanja zelo veliko težo pri ocenjevanju tega pogoja. Z napadom na newyorška dvojčka so bili izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, ki nam narekujejo nujnost obrambe pred islamsko invazijo.

Da pa bi se to zgodilo, je najprej potrebno stvari izpeljati, kot predlaga znani kantovski filozof Jürgen Habermas, namreč premik iz nonšalantnosti anglosaksonskega utilitarizma k racionalnosti. Problem svetovnih političnih institucij namreč predstavlja prav problem, da ne delujejo na ravni racionalnosti, ampak na podlagi interesov. Tako imamo v Združenih narodih situacijo argumentov politične moči, ki je polarizirana predvsem na Rusijo in ZDA, zato habermasovska formulacija komunikacije umnih z umnimi ne vzdrži, saj se za kaj takšnega iz vodenja politike moči ne more vzpostaviti pogojev komunikacije v kateri ni nadvlade enega nad drugim. To je po Habermasu možno zgolj tako, da tistemu, s katerim komuniciramo, priznamo njegovo dostojanstvo, ne glede na njegov položaj v družbi. Ker pa delovanja na polu racionalnosti ni, to ni mogoče, rezultat tega pa je stanje mirovanja oz. mlatenja prazne slame, pri čemer v primeru Sirije tako ZDA kot tudi Rusija trmasto vztrajata na svojem (Rusija vztraja pri podpori režima Bašarja al Asada, medtem ko ZDA vztrajajo pri tem, da mora al Asad spokati svoje kovčke in oditi s položaja).

Morda pa je vendarle nastopil čas za kopernikanski, ali bolje rečeno kantovski preobrat v delovanju svetovnih političnih institucij. Preobrat k svobodi njihovega delovanja. Preobrat k odpovedi svojemu utilitarizmu, to je, odpovedi svojim gonom in naslonitev na razum, katerega moč je poudarjalo tako opevano obdobje razsvetljenstva. Preobrat od politike in argumenta moči k politiki racionalne komunikacije. Je torej vendarle nastopil ponovni čas za Kanta? Odgovor je „da,“ sicer bo prepozno. Vprašanje, pred katerega nas je postavila Merklova se namreč glasi: Ali bomo preživeli mi, ali oni. Srednje poti nam, glede na izkušnje evropskih držav, ne dopušča.

Ne živalska, marveč farma idiotov

Večina slovenskega, kot tudi mednarodnega življa se je v minulih tednih škandaliziralo nad mojim videnjem reševanja migrantske krize, ki je bil v tem, da se na naše meje pošlje policijo in vojsko, ki bi branili tako slovenske kot tudi zunanje meje Evropske unije, torej Schengna. Verjamem, da bi bil že samo ta del predloga dovolj za škandal, ki so ga napihnili naši tako imenovani mediji, ki so politično sprostituirani s slovensko komunistično kontinuiteto. Toda za še večji škandal je poskrbel drugi del mojega predloga, v katerem sem navedel, da migrantov ne bi spustil v državo, da bi po opozorilu, naj se ne približujejo naši meji, če tega opozorila ne bi upoštevali, uporabil logične in seveda zakonsko določene prijeme, če tudi bi to pomenilo streljanje na migrante, ne glede na njihove osebne okoliščine.

Tok dogodkov v Evropi je kasneje vse bolj dokazoval pravilnost mojega videnja problema, ki je zelo akuten. Namreč zadeve jasno kažejo, da pri vsem skupaj ne gre zgolj za begunce, ki bi bežali iz vojnih območij, niti ne gre za ekonomske migrante, ki bi šli iz svojih držav na Bližnjem vzhodu s trebuhom za kruhom v Evropo. Dejstva, kot so, da se ti prišleki na mejah ne želijo identificirati, da v primeru, ko z njimi ustrezni državni organi držav v katere vstopajo, želijo izvesti ustrezne zakonske postopke, le ti to odklonijo in če oblasti na tem vztrajajo, migranti povzročijo izgrede, kakršne smo videli na srbsko-madžarski meji ter na Hrvaškem, ter da po evropskih mestih, kamor so že prišli s strani teh migrantov beležijo porast kriminala, kot so izgredi, kakršen je bil recimo v Frankfurtu, posilstva žena in otrok, kraje, umori, ipd, kažejo da gre za načrtno invazijo narodov Bližnjega vzhoda na Evropo. Na to so seveda opozorili tudi sami pripadniki Islamske države, ki so sporočili, da z „begunci“ prihajajo v Evropo njihovi vojščaki, ki bodo samo še čakali, kdaj bodo dobili navodila za smrtonosne napade po evropskih mestih. Dodaten dokaz, da to drži je, da so v Grčiji in Bolgariji našli večjo količino zabojnikov orožja, ki ga je Islamska država poslala za njihove člane v Nemčijo. Zato ob poplavi resničnih novic in videoposnetkov samo še idioti lahko verjamejo, da je bil moj poziv k načinu varovanja meja, kot sem ga predlagal, kontroverzen in škandalozen.

V prvih dneh je resnost situacije v Evropi predvidel zgolj madžarski premier Viktor Orban, ki je takoj začel z akcijo in na meje postavil ograje in bodečo žico, kasneje poslal na meje policijo in vojsko, ter dobil dvotretjinsko večino v parlamentu za zakon, ki dovoljuje policiji in vojski tudi uporabo strelnega orožja proti migrantom, v kolikor bi bilo to potrebno. Večina Evrope se je v tem času na invazijski naval islama v Evropo odzval medlo in nepripravljeno. Tudi Slovenija. Med tem, ko so slovenski policisti v sklopu dogodkov res profesionalno opravili svoje delo, ko so prepustili prehod migrantom v notranjost države, pri čemer ne gre, kakor hoče poudariti ministrica za notranje zadeve Györköševa, za branjenje meje, ampak za prepuščanje okupatorja v notranjost države in v Evropsko unijo, kar so opravili brez večjih izgredov. Toda kot rečeno, branjenje schengenske meje to ni. Zato je pravilno, da je največja, če ne celo trenutno edina realno opozicijska stranka SDS predlagala interpelacijo zoper notranjo ministrico, ki se tekom kriznih časov ni oglasila v medijih, še več, nikjer jo ni bilo najti, kot da se je kje izgubila ali se skrila v mišjo luknjo. S tem je seveda dokazala, da ministrstvo nima nobene primerne strategije za ravnanje v kriznih primerih, da je sama popolnoma nesposobna in nepripravljena za kakršno koli krizo, še več, da s takšnim (ne)delom, kot ga kaže, celo ogroža in ruši ustavno ureditev Republike Slovenije in ogroža nacionalno varnost države in državljanov, kar je popolnoma nedopustno in bi veljalo razmisliti tudi o epilogu na kakšnem sodišču. Toda hvala Bogu, večina evropskih držav – celo Nemčija, kljub temu, da je njena premierka Angela Merkel nedavno še vabila vse „begunce“ naj kar pridejo v njeno državo, kar bi jo v kratkem utegnilo stati resnega političnega položaja – je spregledala resničnost, ki se jim je pokazala pred očmi in so zaprle svoje meje za prehode migrantov. S tem pa je na slabšem Slovenija, ki v širši regiji ostaja še edina, ki ni zaprla svojih meja, s katerim bi zajezila ali celo preprečila prehod migrantov čez svoje ozemlje, saj če oz. ko pridejo, naprej ne bodo mogli, nazaj pa tudi ne. Tako bo večina ostala kar tu v Sloveniji. Tako se Slovenija (pri čemer bodimo resnicoljubni, se je komunistični kontinuiteti in njihovim medijskim lažem pridružila tudi tako imenovana pomladna stran, kot tudi Katoliška Cerkev na Slovenskem) v tem primeru še vedno obnaša kot slepa kokoš oz. ne spominja več zgolj na Orwellovo živalsko farmo, temveč na farmo idiotov, ki si zatiska oči pred resnico o islamu z raznimi zgodbicami o „evropskem“ islamu in „zmernem“ islamu v nasprotju z „radikalnim“ in „skrajnim“ islamom.

Toda za pravilno ravnanje v migrantski krizi, ki ni nič drugega, kot islamska invazija na Evropo, da bi, kot je napovedal znameniti videc Nostradamus, kamele pile vodo iz Rena, je treba vedeti, kaj islam sploh je. Najprej je treba razbiti mit o tem, da obstajajo različni vidiki islama, kot je na primer zmerni ali evropski islam ter skrajni oz. radikalni islam. Da takšne razlike ne obstajajo, je že pred časom poudaril turški predsednik Erdogan, ki je takšne označbe islama označil za žaljive in izrecno poudaril, da islam je islam. Torej, islam je eden, ne moremo ga deliti na evropskega, zmernega, radikalnega in skrajnega. Muslimanska dolžnost je, da nevernikom režejo glave, kot zapoveduje Koran, kjer v 47. suri med drugim pravi „V boju sekajte glave nevernikov, vse dokler ne oslabite njihovih vrst,“ pa naj si bo to zmerni ali radikalni musliman. Migracije muslimanov v Evropo (in ne recimo v Katar, Savdsko Arabijo, in druge muslimanske države) prav tako razloži Koran v 2. suri, kjer zapoveduje džihad: „Predpisano vam je bojevanje, čeprav ga ne marate. To, česar ne marate, je morda dobro za vas, kar ljubite, je morda vaša poguba. Bog ve, česar vi ne veste,“ ter nadaljuje „Tisti, ki ZAPUSTIJO DEŽELO IN SE BOJUJEJO NA GOSPODOVI POTI (poudaril S.E.), lahko resnično upajo na njegovo milost.“ Drugi mit, ki mora pasti v glavah Evropejca pa je, da gre pri islamu zgolj za nekakšno versko pripadnost in aktivnost, ki je primerljiva s krščanstvom. Ta mit razbije dejstvo, da gre pri islamu za religijo podrejanja Alahovi volji in šeriatskemu pravu ter da je, kakor pravi Ahmed Pašić v knjigi Islam in muslimani v Sloveniji, „pojem islama (je) zelo splošen, saj islam ne predstavlja smo religije, ampak celovit način življenja za skoraj tretjino svetovnega prebivalstva. Je celota, ki hkrati vključuje vero, ekonomijo, politiko, pravo, izobraževanje, družbo, itd. Vse skupaj se združi v islamski državi, imenovani kalifat…“

Torej v prepuščanju islama v Evropo, Evropejci ne izkazujejo zgolj svoje naivne solidarnosti in sklicevanja na človekove pravice ter demokracijo in svobodo, temveč močno prispevajo k vzpostavitvi islamskega kalifata, kar pomeni rušenje lastne kulture, lastne identitete, skratka, Evropa sama sebi s tem zateguje vrv okoli vratu, ali bolje – sama si nastavlja islamsko rezilo na goltanec. Zato je za zaščito evropske civilizacije premalo, da se od migrantov zahteva, da so kristjani. Namreč novice iz terena kažejo, da mnogi muslimani že na poti, bodisi pobijejo kristjane, bodisi jih oropajo in si nadenejo njihove križe okoli vratu, da bi pod pretvezo krščanstva prišli v Evropo, da bi jo podjarmili islamu. Ker je praktično nemogoče razločevati, kdo je resnični begunec, kdo kristjan, kdo musliman, kdo terorist, kar pomeni preveliko stopnjo tveganja prenehanja miru, bi Evropa morala zavrniti vse te prišleke in jih odločno poslati nazaj v njihove države iz katerih izhajajo, težave pa reševati v državah, kjer se odvijajo vojne in sicer najprej tako, kot je k reševanju problemov pozval sirski patriarh Gregorij III, skupaj z okoliškimi škofi, odločnim vojaškim posegom.

Prebivalci farme idiotov, idioti sami, bodo sicer rekli, da takšni pozivi in „hujskanje“ k reševanju migrantske krize z nasiljem ni krščansko, vendar naj jim, puhoglavcem, velja moj odgovor, naj v tem primeru takoj, nemudoma, v tem trenutku, pošljejo v Vatikan na pristojno kongregacijo poziv k dekanonizaciji in razglasitvi sv. Avguština in sv. Tomaža Akvinskega za heretika, hkrati pa k zavrnitvi Katekizma Katoliške Cerkve zaradi 2309. paragrafa, ki govori o pravični vojni, ki sta jo definirala prej omenjena Avguštin in Akvinski. Namreč, če to puhoglavi in salonski krščanski mainstream prepoznava kot nekaj, kar ni krščansko, kot hujskaštvo k nasilnim rešitvam, potem je takšen poziv celo njihova dolžnost. Zato pozivam, da to storijo čim prej, z zavedanjem, kaj bi takšen poziv pomenil za doktrino Katoliške Cerkve, če uspe, in kaj za tiste, ki bi takšen poziv napisali, če ta ne uspe. Stavim, da ti kristjani za kaj takšnega nimajo dovolj jajc. Ter za konec: Hvala Bogu, da ima Jezus Kristus to srečo, da se ne imenuje Buda in zatorej predstavlja realizem, ne budističnega sanjaštva, ki ga žal živi svetovni katoliški mainstream s sedanjim papežem Frančiškom na čelu, s čimer pripomore k utrjevanju idiotske pozicije prebivalcev farme idiotov.

Nazaj k naravi!

ISIS-Released-Map

Slavni izrek, ki se nahaja v naslovu, izhaja iz obdobja razsvetljenstva. Lastnik tega izreka je znameniti francoski filozof Jean-Jacques Rousseau, ki je bil znani kritik absolutistične države, nasproti njej pa postavil demokratično ureditev le-te. Državo je razumel in utemeljil kot pogodbo med ljudmi in če si vlada v državi prisvoji suvereno oblast ljudstva, ima to pravico do revolucije. S svojimi idejami je Rousseau močno vplival na meščanske revolucije v 18. in 19. stoletju. Prvotno njegov vzklik Nazaj k naravi izhaja iz njegovega nasprotovanja oboroževanju znanosti, kar naj bi po njegovem vodilo k osiromašenju. Vendar se v tem eseju ne bomo posvetili Rousseaujevemu vzkliku v kontekstu znanosti, temveč bomo na Rousseaja pokukali skozi oči angleškega filozofa Thomasa Hobbesa, s čimer bomo poskušali zavrniti pacifističen, budističen oz. Gandhijevski pogled na stanje človeka kot političnega bitja (zoon politikon), kot ga definira grški antični mislec Aristotel.

Utopija vs. realizem ali antropološko vprašanje bistva človekovega notranjega ustroja

Siddhartha Gavtama, ki ga bolje poznamo pod nazivom „prebujeni“ oz. Buda, je med 6. in 4. stoletjem pred Kristusom v Indiji učil, da lahko vsa čuteča bitja končajo svojo nevednost, hrepenenje in trpljenje tako, da spoznajo soodvisen nastanek in praznino (nič) ter tako dosežejo nirvano, pri čemer gre za sramanski „filozofski“ koncept, ki ga budisti uporabljajo za opis razsvetljenja in osvoboditve. Gre torej za nekakšno stanje posameznega čutečega bitja v katerem preko spoznanja soodvisnega nastanka in niča (popolna umiritev uma), ugasnejo vsa hrepenenja, strasti, pohlep, jeza in druga človeška stanja, ki povzročajo trpljenje. Tu gre za nekakšno samoizpolnitev, samoodrešenje posameznega subjekta, ki tako postane resničnost sama, pravo človeško bitje, razloži pojem nirvane Herbert Guenther. Tu bi nemški filozof poljskih korenin Friedrich Nietzsche vzkliknil svoj znameniti „Pa te imam, nihilist!“ Namreč, glede na filozofsko smer antropologije, ki ima svoje globoke korenine v antično-grški filozofiji in naukih Jezusa Kristusa, gre pri budizmu za pravi nihilizem, za prevrednotenje vrednot, za suspenz resnične narave človeka, ki je po padcu Adama in Eve v edenskem vrtu zapadel v greh in je izgubil Božjo posvečujočo milost, zaradi česar potrebuje Boga, ki se kot inkarnacija v svojem Sinu Jezusu Kristusu ponovno spusti k človeku, da bi postavil most med Bogom in človekom, ki ga je človek zaradi greha podrl in ga sam iz svojih moči in prizadevanj ni zmožen zgraditi nazaj. V tem oziru je moralno-etično vprašanje zla in s tem trpljenja, ki ga budizem želi utopično preseči z urjenjem uma, v krščanstvu precej bolj v ospredju, kajti le trpljenje, ki ga človek sprejme kot svojo realnost in ga utemelji in osmisli v osebi Jezusa Kristusa, ki je kot pravi Bog in pravi človek trpel in umrl za nas na križu, vodi v odrešenje in odpre eshatološko kočnost v vstajenjski večnosti, ne v zlitju z vsevišnjim oz. s tem, da subjekt postane resničnost sama, kot to uči budizem, temveč, da subjekt ohrani svojo individualnost in svobodo ter vstopi v pristen odnos z Bogom, torej, da Boga gleda takšnega kakršen je. (prim. 1 Jn 3,2) Na tej točki pa preprosto ugotovimo, da je krščanski Bog, ki se razodeva v Svetem pismu, predvsem pa preko svojega Sina Jezusa Kristusa, popolni realizem, ki razgali vse laži različnih utopij, pa naj si bo to utopija, ki jo je učil Buda, gandhijevski pacifizem, marksizem, itd. Krščanstvo se, utemeljeno v osebi Jezusa Kristusa, ne spreneveda o resnični naravi človeka, zato Jezusa ne moremo označiti za marksističnega revolucionarja, niti za budistično-gandhijevskega pacifista. Tega se je jasno zavedala večina zahodne filozofske misli, ki je globoko zakoreninjena v krščanski miselnosti in konceptih. Tako od teh korenin ni odstopal niti Hobbes, ki je v svojem delu De Cive zapisal:Ostendo primo conditionem hominum extra societatem civilem (quam conditionem appellare liceat statum naturae) aliam non esse quam bellum omnium contra omnes; atque in eo bello jus esse omnibus in omnia.” Torej naravno stanje človeka, preden je vstopil v civilizacijo, je vojna vseh proti vsem.

Totalitarni volkovi v demokratičnih ovčjih preoblekah

Smo v času, ko se iz Bližnjega vzhoda v Evropo valijo trume migrantov, ki naj bi po uradnih razlagah bežali pred vojno v Siriji in njeni okolici, ki jo vodi t.i. Islamska država, ki je znana po svojih okrutnih izživljanjih in obglavljanjih svojih nasprotnikov in zajetih talcev iz vsega sveta. Evropa je sprva bila pripravljena sprejemati te tako imenovane begunce (publicist na spletnem portalu Časnik Valerij Grašič na svojem Facebook profilu razlaga, da je pojem „begunci“ za migrante iz Bližnjega vzhoda svetovnim medijem in družbi vsilila katarska televizija Al Jazeera) in jim pomagati. Tisti, ki smo se ob prežečem valu migrantov takoj oglasili in predlagali zavarovanje naših meja z vojsko in policijo ter v primeru izbruha hudega nasilja zagovarjamo tudi uporabo strelnega orožja za obrambo naših meja (oglasili pa smo se iz utemeljenih razlogov, kajti Islamska država je že večkrat grozila Evropi, da jo bo zavojevala in v njej vzpostavila islamski kalifat, ob tem pa večkrat sporočila, da je preko migrantov že v Evropo infiltrirala veliko število svojih bojevnikov, ki samo čakajo na njihovo povelje za morilske in teroristične akcije) bili označeni za fašiste, ali kot se je oglasil Reporterjev kolumnist in predsednik komisije za podelitev novinarskih priznanj Boruta Meška pri Združenju novinarjev in publicistov Boštjan M. Turk, ki je avtorja pričujočega eseja, pri tem pa tako kot večina zagrešil napako logičnega sklepanja non-sequitur, označil za osebo, ki v sebi zaradi „pozivanja k streljanju na begunce“ skriva genocidne tendence, zaradi česar bi mi bilo potrebno, postopek za to pa že teče, odvzeti novinarsko priznanje, kar bi se v normalni demokratični državi nikoli ne zgodilo. A ne sprenevedajmo se. Slovenija ni normalna demokratična država, kar so v zadnjih dneh avgusta dobro dokazali Laibach z nastopom v (domnevno) najbolj totalitarni državi na svetu – Severni Koreji. Slovenija je totalitarna država v svoji biti, ki se navzven dela demokratično, svobodno in doprto do vseh pripadnikov človeške vrste. Zato je na mestu vprašanje moralnega teologa Andreja Pozniča na portalu Časnik, ko se v kolumni Svoboda govora po levičarsko vpraša, ali si lahko predstavljamo, da bi Baracku Obami za nazaj odvzeli Nobelovo nagrado za mir, saj se nagrade in priznanja podeljujejo za preteklo delo in kot poudari, le-te oz. le-ta niso last podeljevalca ampak prejemnika. Zato kaj takšnega v normalni demokratični državi in družbi ni mogoče, v totalitarnih državah, ki so volkovi preoblečeni v demokratična ovčja oblačila, pač takšne deplasiranosti so mogoče. V tem oziru gre nekako razumeti evropski strah (z razliko od madžarskega premiera Viktorja Orbana, ki je vizionarsko postopal in zastopal ter še vedno zastopa enaka stališča kot moja malenkost, ter bil s strani večih evropskih političnih veljakov obtožen, da ne postopa v skladu s človekovimi pravicami, avstrijski kancler Fayeman pa je njegovo politiko celo primerjal s holokavstom) pred ponovnim očitkom pojava nacizma. Tu vidimo, kakšno dolgoročno škodo je Hitler naredil, ne samo Nemčiji, temveč celotni Evropi, saj jo je kastriral njenega, nekoč tako opevanega poguma, ki smo ga videli v bitkah pri Lepantu in bitki pri Sisku.

Mir kot ciljni produkt vojskovanja

Toda realnost vse bolj trka na naša vrata in situacija v Evropi glede migrantske krize vse bolj kaže tiste zobe, na katere smo nekateri opozarjali od vsega začetka. Zadeve vse bolj polzijo iz rok, mi pa opažamo, kako prav smo imeli s svojimi predlogi, ki niso bili pravočasno slišani in upoštevani. Migranti začenjajo z izgredi, zavračanjem pomoči, vse večjim kriminalom po evropskih ulicah. Po tem, ko je vojaško posredovala Makedonija, zdaj vojaško in policijsko posredovanje na mejah napovedujejo tudi Madžarska, Češka, celo Nemčija, ki je bila glavna kritičarka politike zavračanja t.i. beguncev oz. migrantov. Zaporo meje napovedujejo tudi v Avstriji, na Danskem,… Izgleda, da po interpretaciji Boštjana M. Turka vse te države lahko štejemo pod države, ki imajo genocidne tendence, saj napotitev vojske in policije na meje v skrajnem primeru hudih nasilnih izpadov, lahko pomeni tudi streljanje na migrante, ne glede na spol, starost in versko pripadnost, skratka po starem križarskem načelu „Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.“ Kakšen absurd, nevreden imetnika doktorata znanosti na ugledni francoski univerzi Sorbona! Realnost torej vse bolj trka na evropska vrata. Tako po svetnih kot posvetnih zakonih in moralno-etičnih principih smo ljudje dolžni oz. imamo pravico braniti naša ozemlja, kulturo in civilizacijo pred takšnimi in drugačnimi barbarskimi vpadi v evropski prostor. S tem pa smo prispeli nazaj k Rousseaju in Hobbesu. Če namreč Hobbes pravi, da je naravno stanje človeka pred vstopom v civilizacijo vojna vseh proti vsem, potem pomeni, da civilizacija praktično ni naravno stanje človeka. Ker pa danes v svetu prevladuje ideologija biološkosti, torej, da hočemo imeti vse bio (biomase, bio prehrana, bio kmetije,…), to kar kliče k odmiku človeka nazaj v njegovo naravno stanje vojne vseh proti vsem. Ali če poenostavim z navideznim paradoksom: Nazaj k naravi v kontekstu invazije barbarov v Evropo pomeni, da stanje miru, ki je zgolj vmesno stanje med vojnami, lahko vzpostavimo zgolj tako, da se za ta dragoceni mir – vojskujemo.

O izključitvi iz stranke SDS

Danes zjutraj sem na Požareportu prebral, da naj bi me izključili iz tržiškega odbora SDS in da naj bi me enaka “usoda” čakala pri VSO. Pred desetimi minutami sem dobil dokumentacijo po pošti, kjer me na podlagi 7. in 8. člena Statuta SDS Nadzorna komisija Občinskega odbora SDS Tržič na svoji 1. izredni seji, ki je potekala v torek, 1.9.2015, v zadevi “Izključitev člana SDS Tržič Sebastjana Erlaha” sprejela sklep, da “Sebastjana Erlaha, rojenega 7.10.1982, člana Občinskega odbora SDS Tržič, se izključi iz Slovenske demokratske stranke (SDS)”. Takole obrazložijo zadevo v Nadzorni komisiji Občinskega odbora SDS Tržič: Statut SDS v 7. členu določa prenehanje članstva in v 8. členu prenehanje članstva z izključitvijo. NK OO SDS Tržič je na podlagi sklepa IO OO SDS Tržič (sprejetega na 2. redni seji IO OO SDS Tržič, 31.8.2015) ugotovila povzročanje moralne škode Slovenski demokratski stranki in OO SDS Tržič s strani Sebastjana Erlaha in ga posledično izključi iz Slovenske demokratske stranke (SDS). Gradivo, ki je podlaga za izključitev se nahaja v prilogi “Izjave člana SDS Sebastjana Erlaha.”

 

Pod sklep je podpisana predsednica NK OO SDS Tržič Marija Bogataj, ki je žena člana IO SDS Tržič Janeza Bogataja. Ta je v času svojega IO mandata, ko mu je predsedoval predsednik Andraž Žitnik, ko je šel predsednik stranke SDS Janez Janša v zapor, pri nas pa je za poslanko v tem času kandidirala Andreja Valič Zver, dejal, da zaradi njene kandidature (Zverova je pojasnila, da jo je za kandidaturo v Tržiču prosil Janša osebno) razmišlja o izstopu iz stranke. Takrat je večina članov IO SDS Tržič zoper kandidaturo Andreje Valič Zver protestirala, nekateri iz, recimo temu, Bogatajeve skupine, so šli celo tako daleč, da so se takrat drli za sejno mizo, da jih popolnoma nič ne briga, kakšna so stališča predsednika stranke Janše ter da naj Janša kar ostane tam, kjer je (torej v zaporu). Eden izmed njih (Edvard Polajnar) je takrat stranko SDS ozmerjal, da to ni Slovenska demokratska stranka, temveč Slovenska fašistična stranka. Razlog za takšen napad na stranko je bil, ker je ta skupina imela svojega sforsiranega kandidata za poslanca, Jureta Ferjana, glede na njihov odziv pa sklepam, da je kandidatura Andreje Valič Zver ogrozila nekatere (bolane) apetite, ki bi jih zadovoljili s tem, če bi poslanec postal Jure Ferjan. Takrat sem zoper takšen nastop ostro nastopil tudi z internim pismom, ki sem ga poslal vodstvu lokalnega odbora, vsem podpredsednikom stranke SDS in tudi predsedniku stranke Janši. V pismu sem napovedal, da bo stranka s takšnim odnosom in nedelom, kot ga ima, na lokalnih volitvah doživela hud poraz, kar se je tudi zgodilo. Kandidat za župana Andraž Žitnik je dobil zgolj pičlih 4,5% glasov, kar je popoln poraz za stranko SDS v Tržiču, ki je v občinski svet dobila zgolj tri občinske svetnike. Tudi letos sem na pogovoru z Janšo, ki je prišel na predstavitev svoje knjige Noriško kraljestvo v Tržiču, na sestanku s člani odbora, kjer smo govorili o problemu v tržiški SDS, jasno in ostro spregovoril o tem, kar sem že omenjal v pismu in na tem sestanku tudi ljudi, ki so zakuhali takšno stanje v stranki, se na tem sestanku prilizovali Janši, prej pa ga spljuvali, poimensko poimenoval. Kasneje je prišlo prvo maščevanje s strani Mateja Hlebša, ki me je hotel močno namočiti, ko je v določene kroge lansiral moje retorično vprašanje o atentatu na Milana Kučana in to zinterpretiral, da pozivam k uboju Milana Kučana.

 

Kasneje je OO SDS Tržič imel izredno konferenco. Veliko ljudi me je nagovarjalo, naj kandidiram za predsednika odbora, vendar si takšne funkcije v tem času nisem želel, sem kandidaturo odklonil. Prišel je dan izredne konference, kjer se je izkazalo, kakor sem prej pravilno napovedal, da bo večina kandidatur, ki bo vloženih, prišla iz krogov, ki je stranko SDS v Tržiču pripeljal do tako klavrnega stanja, v kakršnem danes je. Predsednik odbora je postal (potentni in nesposobni) Jure Ferjan, štango pa mu kot člani IO, ki so prej stranko v Tržiču potopili: Janez Bogataj, Edvard Polajnar (ko smo ustanavljali občinski odbor VSO Tržič, je Polajnar skupaj z Bogatajem skušal na vse načine preprečiti, da bi avtor tega zapisa postal predsednik odbora VSO Tržič s podlimi izgovori, da sem še premlad, da sem bil v času vojne še skoraj v plenicah in da ker nimam nobenih zaslug – češ, Bogataj pa ima zasluge Manevrske strukture narodne zaščite – ne morem biti predsednik odbora…hvala Bogu je takrat prevladal zdrav razum predsednika VSO Aleša Hojsa, ki temu mini “državnemu” udaru ni nasedel), Ivan Kokalj, Žitnik Andraž, itd, z dvema ali tremi svetlimi izjemami, ki so nič hudega sluteč prišli v kačje gnezdo. Seznam članov IO pa kaže tudi, da je tržiški odbor postal tarča dveh ali treh družin, ki so odbor sprivatizirale v svoj peskovnik, v katerega, Bog ne daj, ne sme vstopiti nihče, kdor se tem klanom do tal ne prikloni in jih ne počasti z vsemi možnimi častmi.

 

Evidentno je torej, da gre pri moji izključitvi iz stranke SDS za maščevanje teh klanov, ki dejansko uničujejo stranko SDS v Tržiču, ker sem zoper njihovo početje nastopal z jasnimi stališči. Tako se jim je končno uresničila želja, ki so jo imeli že dolgo – da me odstranijo iz lokalnega odbora, uspelo pa jim je še več, da me celo izključijo iz stranke kot celote. Pri tem pa kot razlog moralne škode v gradivu navajajo med drugim moja politično-filozofska razmišljanja o Avseniku in skupini Laibach, retorično vprašanje o atentatu na Milana Kučana, moje stališče do kmetov kot običajnih podjetnikov (moj zagovor prostega trga v kmetijstvu), zadnja vprašanja v zvezi z migrantsko krizo in celo fotografijo poročnega darila s strani mojih prijateljev iz krogov SDS in VSO (čokoladno masažo za naju z ženo, od koder sem objavil fotografijo, kjer imam na sebi čokolado in napis SDS).

 

Rok za pritožbo zoper sklep je sicer 15 dni, vendar se nad sklepom ne bom pritožil. Naj nasprotniki stranke SDS, ki se nahajajo znotraj nje onanirajo in doživljajo orgazme zaradi svojega uničevalskega pohoda še naprej. Žal mi je Janeza Janše, saj mu določeni krogi ljudi, kot sem jih opisal zgoraj, rušijo ves trud, ki ga je v Slovenijo in stranko SDS vlagal vsa ta njegova leta, kar se nahaja v aktivni politiki. To pa se mi zdi nedopustno in upam, da bodo zdrava jedra znotraj stranke kmalu opravila z izdajalci v svojih vrstah. Takrat pa se z veseljem ponovno povežemo tudi preko članske izkaznice SDS. Enako seveda velja tudi za VSO, vkolikor bodo tam sankcije enake. Do takrat pa bom zdrava jedra stranke (in VSO) podpiral po svojih močeh od zunaj.

 

Hvala!

Sebastjan Erlah

Proti vsakršnemu nasilju!

stop-violence-illustration-design-over-white-background-32508989

Te dni je širšo javnost razburil tvit, kjer sem na predlog sestre poslanke SDS in predsednice komisije za človekove pravice in enake možnosti Eve Irgl, Lejle Irgl, da naj se za vstop v državo migrantom postavi kot pogoj krstni list, zapisal: „Imam še bolj radikalno: Dovoliti približati meji na 500m. Kar je več, vse postreliti, Bog bo že poznal svoje.“

Kot v primeru druge mariborske vstaje, novembra 2012, ko sem na tviterju zapisal, da je omenjena vstaja dokaz, da ima policija premajhna pooblastila za uporabo strelnega orožja, se je tudi tokrat zoper moje besede pojavil kup zlonamernih, načrtnih napačnih interpretacij, češ da pozivam k poboju beguncev. Prva sta s takšno zmotno interpretacijo začela urednik Portala Plus Dejan Steinbuch, ki je z mano že za časa njegovega pisunstva na Financah, obračunaval z menoj v primeru moje kolumne o žledu ter portal Regionalna obala, kar je sprožilo val ogorčenja v medijih, kot tudi med vidnimi člani stranke SDS, ter širši javnosti. Po mojem popolnoma nepotrebno, kajti tvit, kot se mi očita, niti najmanj ni sovražno nastrojen proti beguncem, niti migrantom, še manj pa, da v njem pozivam h kakršnim koli pobojem teh ljudi, ali kot je do skrajnosti potenciral publicist Reporterja Boštjan M. Turk za POP TV, da sem pozival h genocidu.

Dejstvo je, da dan danes ljudje vse manj berejo. Nekateri celo ne berejo ničesar. Kaj šele, da bi brali originale ali celoto, da bi poznali celoten opus zapisov nekoga. Na podlagi tega je seveda najlažje zagrešiti logično napako non sequitur (kar latinsko pomeni „ne sledi“; nanaša pa se na vrsto argumenta, kjer zaključek ne sledi logično iz predpostavke. Torej gre za to, da argument implicira določeno logično povezavo tam, kjer ta ne obstaja) iz česar potem hitro nastanejo (namerne ali nenamerne) napačne interpretacije. Vkolikor bi ljudje brali, kar pišem, bi razumeli, kaj pišem in da je že navada mojih interpretov ukvarjanje s tem, kar v bistvu ne napišem, namesto, da bi obravnavali tisto, kar dejansko napišem. Torej, ukvarjajo se z lastnimi blodnjami, namesto s teksti in avtorjem, ki ga imajo pred seboj.

Dejstvo (vkolikor ta sploh obstajajo in niso zgolj interpretacije) je, da filozofsko pripadam Nietzschejevi šoli filozofije, ki je filozofija s kladivom, kot jo poimenuje sam. To pomeni, da sem že v samem štartu antisocialist, proti kakršnemu koli režimu, nasilju kot takšnemu, antisemitizmu, omejevanju mišljenja posameznika, ipd. Hkrati pa pomeni tudi ostrino in barvitost jezika oz. izrazoslovja, kar verjamem, da marsikomu ni po godu. Pomemben je t.i. freigeist oz. svobodomiselnost, ki jo ne omejuje noben verski, filozofski, politični sistem. Pomembna je svoboda. Vsakršno omejevanje svobode se mi kot nietzschejancu gnusi. Vendar hkrati ne svoboda za vsakršno ceno. V življenju so potrebni določeni smerokazi, da vemo, kako se orientirati. Gre torej za filozofijo, ki ljubi življenje in prezira vse, kar življenje zanika. Enako velja za moje krščanske temelje, kjer Jezus želi, da bi imeli življenje v obilju (prim. Jn 10,10).

V kontekstu tega je že jasno, da ne morem podpirati, če se tako izrazim, neracionalne uporabe nasilja (je kaj takšnega sploh možno na racionalni ravni, se vprašam?!), kot mi jo očitajo v obliki pozivanja k pobojem ali celo pozivanja h genocidu. V kontekstu mojega celotnega publicističnega opusa je to tudi razvidno. Če bi moji površni bralci brali celoto, bi tudi videli, da sem širši kontekst mojega tvita zapisal na svojem Facebook profilu, kjer sem poudaril predvsem to, da bi morala Slovenija na mejo poslati vojsko – tako kot je to storila na primer Makedonija, podobno pa napovedujeta tudi Bolgarija in Avstrija – in dovoliti, z vsemi zakonskimi podlagami, ki to vojski in policiji omogoča, migrantom (tu nisem uporabil besede beguncem) približevanje meji na 500m (torej migrantom ne bi dovolili vstopa v državo, tako kot to izvaja npr. Katar). Vkolikor bi prišlo do kakršnih koli izgredov, je seveda logično, da vojska in policija uporabita ustrezno silo (po potrebi tudi strelno orožje, če se zadeve tako močno zaostrijo), vendar ko je bilo opozorilo izdano, je, ali iti naprej in tvegati smrt, ali preživeti, izbira tistega, ki je bil opozorjen. Na meji z Makedonijo so se, kljub polni vojaški pripravljenosti, migranti obnašali solidno, zato kakšno posredovanje vojske ni bilo potrebno in je vse potekalo brez večjih težav. Zakaj sem torej predlagal približevanje na 500m? Ker, kot sem že omenil, migrantov ne bi spustili preko državne meje v notranjost države, kajti po vseh pravnih dogovorih v zvezi s schengensko mejo, so takšni migranti in tudi begunci stvar države, ki te ljudi sprejme. Tu pa lahko nastane hud problem za našo državo (smo namreč tik pred bankrotom), tako socialni kot ekonomski in tudi politični. Zato bi bilo bolj smotrno migrante na meji, namesto, da jih sprejmemo v državo, preusmeriti kam drugam, saj kolikor mi je znano iz deklaracije človekovih pravic, to ni v neskladju s človekovimi pravicami.

Ker sem strasten zagovornik evropskih vrednot in demokracije (na podlagi mojih nietzschejanskih in krščanskih temeljev zavračam vsakršne oblike ekstremizma, ker ta slej ko prej, če uspeva, laho pripelje do suspenza demokracije in svobode), se predvsem distanciram od zlonamernih interpretacij (velika verjetnost je, da gre pri teh za klasično psihološko projekcijo svojih negativnih misli in občutij na drugega, torej negativnih misli in občutij teh zlonamernih interpretov name) tistih, ki mi očitajo kakršno koli možnost uporabe nasilja, ki nima nikakršne zakonske utemeljitve, zoper kogar koli. Za konec pa seveda kličem: NE NASILJU!

Zunanjepolitični fuk

zajca

Arbitražna afera še vedno močno buri duhove tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji. Predvsem pa se vse bolj kaže, da gre pri „Pirangate“ za nič drugega, kot zgolj za zunanjepolitično afero, ki ima v ozadju kar močno seksualno noto, zaradi česar dogajanja ne moremo označiti s pojmom „Pirangate“, ki spominja na najbolj razvpiti politični škandal v ZDA, Watergate, zaradi katerega je moral odstopiti takratni predsednik ZDA Richard Nixon. V arbitražni aferi namreč ni popolnoma ničesar, kar bi se lahko merilo z razsežnostjo watergateskega škandala, kljub temu pa večina, vsaj preprostih državljanov tako Hrvaške kot tudi Slovenije očitno naseda tej lažni perspektivi, ki nam jo ponujajo različni režimski mediji obeh vpletenih držav, še več, zadeva močno spominja na tisti znani štos, ko pride Janezek obtolčen v šolo in ga učiteljica vpraša, kaj se mu je zgodilo. Janezek ji odgovori: „Doma imamo pograd. Mami in oči sta zgoraj fukala, pograd se je razfukal, jaz sem pa nafukal!“ Mar niso mami, oči, pograd in Janezek v naši zgodbi prav Slovenija, Hrvaška, arbitražni sporazum in preprosto ljudstvo obeh držav? Poglejmo si na kratko, kaj je bistveni freudovski libido, ki je pripeljal predočeno nam afero do njenega orgazma ter kdo ima največji profit iz te afere, ki ni nič drugega, kot navaden zunanjepolitični fuk oz. zunanjepolitična pronografija.

Partijska impotentnost v luči zajčjega libida

Najprej se moramo pri vsem tem spomniti na to, da sta tako Hrvaška, kot tudi Slovenija bili državi, ki sta vse do leta 1991 skupaj kot sosedi živeli v tako imenovanem komunističnem jugoslovanskem „raju“ v nekakšnem izsiljenem incestuoznem razmerju „bratskih republik.“ Oba otroka očetov in mater, ki so zgradili jugoslovanski „paradiž“ na Balkanu pod vodstvom psihopatskega monstruma Tita, sta bila močno zlorabljena znotraj te velike družine južno slovanskih narodov. Šlo je za nekakšno podobo povprečne kmečke družine, kjer starši do svoje pozne starosti manipulirajo s svojimi (že zdavnaj polnoletnimi) otroki, jih ponižujejo in imajo doma za hlapce, namesto za svoje otroke, ob tem pa po smrti staršev ne dobijo niti svojega deleža dediščine. Če takšni otroci na kakršen koli način spregledajo, da znotraj družine igrajo vlogo hišnega psa oz. vlogo trinajstega pujsa, zberejo pogum, odločno pokažejo vsem skupaj sredinca, češ jebite se vsi, pokončno, z zmago nad vsemi viharji, ki spremljajo dogajanje, odkorakajo iz takšnih zavojevalskih in izkoriščevalskih odnosov. Enako sta spoznali tudi Slovenija in Hrvaška. Ugotovili sta, da jugoslovanski socializem oz. komunizem ne pali in da bo obema sestrama, ki sta živeli v incestuoznem bratstvu i jedinstvu, bolje, če se podata vsaka v svoj samostojni svet. In obe sta odkorakali pokončno. Obe sta premagali močan vihar vojne, ki se je s strani jugoslovanskih vojaških in političnih sil zgrnila nad obe državi. Če je takrat komunistična partija mislila, da bo šlo pri ohranitvi Jugoslavije zlahka, so se močno zmotili. Po uspelem izhodu Slovenije in Hrvaške iz „Egipta,“ komunistom v luči znanih dogodkov v povezavi z romunskima komunističnima vampirjema Nicolaem in Eleno Ceausescu, ni preostalo drugega, kot da se za nekaj časa potuhnejo v svoje zajčje luknje. Toda ob tem se je žal ohranil tudi njihov zajčji seksualni naboj, ki se je predvsem v Sloveniji kazal preko izbruha raznih velikih afer, kot so Depala vas, Patria, t.i. ljudske vstaje, ustanavljanje instant strank, politični sodni procesi in izkoriščanje državnih institucij za uničenje političnih nasprotnikov, kot se je zgodilo v primeru famoznega poročila o Janševem premoženju s strani Komisije za preprečevanje korupcije, etc., ki so vse bolj kot ne kazale na vsaj delno, če ne že na popolno impotentnost partijskega kurčenja, zaradi česar je predsednik edine opozicije, ki danes v Sloveniji še obstaja, Janez Janša, kot partijski sovražnik številka ena v državi, le-te označil za murgelski prdec.

Drnovšek vs. Kučan: Inverzija Ojdipa

A ta murgelski prdec, ki se je vedno slej ko prej razblinil, nikakor ni bil tako nedolžen. Če bomo v nekem stanovanju verižno kadili približno trideset let, morda v stanovanju ne bomo videli več cigaretnega dima, vendar bomo vseeno zaznali močanj in oduren vonj po zastaranem tobaku, ki se je tekom let zažrl v vse pore v stenah in v pohištvo. In tega vonja se bomo težko znebili. Enako velja za prisotnost komunistov. Kljub temu, da so se v prvih letih po osamosvojitvi tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem potuhnili, je njihova odurna prisotnost ostala v vseh porah obeh držav, kar se je ves čas po malem kazalo, kakor smo že rekli, preko izbruhov raznih afer. Komunistom je preko različnih vlad v Sloveniji, razen z vlado Andreja Bajuka in Janeza Janše – pa še tu so z ekonomsko oblastjo v šahu držali politično oblast – obdržali dejansko oblast. Politična se jim je v prvi polovici prejšnjega desetletja izmuznila zgolj zato, kakor v eni izmed svojih monografij pojasnjuje pokojni Danilo Slivnik, ker je Drnovšek začel skakati v zelje Kučanu, ker je želel postati alfa samec slovenske komunistične partije, kar pa mu ob premočnem in prekaljenem starem mačku, kot je bil že takrat Kučan, seveda ni uspelo. Ojdip v tem primeru ni uspel odstraniti svojega očeta, da bi se polastil svoje ljubezni v obliki komunistične partije, ki je bila hkrati tudi njegova mama. Nasprotno. Zmagal je oče, zaradi česar se je moral Ojdip odstraniti, se zadovoljiti z zanj manj ugodnim položajem (Drnovšek se je praktično umaknil na položaj predsednika države), kjer bi mirno čakal na svojo priložnost, a se mu je zaradi neizpolnjenih hrepenenj in ljubezni mentalno zmešalo, na koncu pa je celo smrtno zbolel in umrl, s tem pa ponovno dokazal, da revolucija slej ko prej žre svoje lastne otroke.

Brutalna erekcija kot rezultat fetišistično-sadističnih seksualnih fantazij

Medtem, ko je bila slovenska komunistična partija, ki je po osamosvojitvi bolj ali manj uspešno igrala svojo vlogo preko različnih kameleonskih barv, v ohranjanju svoje kontinuirane oblasti dokaj uspešna, pa moramo za Hrvaško ugotoviti, da je partija svoj močan zagon za svoj resurrectio dobila ob vseh Sanaderjevih aferah. Šele te so močno oslabile nekdanjo Tuđmanovo HDZ, ki je po Sanaderjevi naslednici Jadranki Kosor životarila na vladajočem položaju, kjer jo je kasneje zamenjal sedanji premier Zoran Milanović, sicer predsednik tamkajšnje, v social demokrate preoblečene komunistične SDP. V luči Sanaderjevih afer, ni bilo naključje, da je prišlo do hkratnega rušenja tudi vodje naše opozicije, Janeza Janše in s tem intenzivno kot do zdaj še nikoli, sistematično bombardiranje SDS, njenih članov in simpatizerjev, ki je poseglo celo po tako brutalnem izrazoslovju in grožnjah, ki smo jim bili priča s strani Hitlerjeve NSDAP za časa njenega vzpona na oblast v tridesetih letih minulega stoletja v Nemčiji zoper Jude. Zato ni neutemeljen strah nekaterih bistrih analitikov, kar jih slovenski medijski prostor sploh še premore, ki opozarjajo, da bi se utegnila zgodovina komunističnih povojnih pobojev na naših tleh ponoviti, še posebej, če se kdaj prepusti oblast fanatičnim zagovornikom komunizma, ki ni nič drugega kot sociološka različica nacizma, ki pa spet ni nič drugega, kot biološka različica komunizma, v Združeni levici pod vodstvom golobradega a fetišistično-dominantno-sadističnega Luke Meseca. Janšo so v vnaprej napovedanem velikem poku s Finske, ki ga je napovedal Kučanov pisun in menda njegov dober družinski prijatelj Aleksander Lucu v Nedeljskem Dnevniku, imenovanem afera Patria, skupaj z brigadirjem Krkovičem in direktorjem Rotisa Črnkovičem, brez dokazov, kar je kasneje ugotovilo tudi Ustavno sodišče RS, obsodili na dve letno zaporno kazen dobro leto po obsodbi Sanaderja, za katerega se vse bolj tudi šušlja, da je bil obsojen brez razloga, kar tako, ker nekomu (ve se komu!) pač ni po godu. Radikalen vzpon komunizma se je torej v Sloveniji in na Hrvaškem zgodil praktično vzporedno v zadnjih petih letih.

Kvantna fizika in efekt cestnega dirkača

Toda tako slovenski kot hrvaški komunisti očitno še nimajo mirnega spanca. To so v Sloveniji dokazali člani Odbora 2014, ki so se po obsodbi Janše dnevno, po njegovi izpustitvi lani decembra pa samo še tedensko zbirali pred stavbo vrhovnega sodišča v Ljubljani, ki je predvsem tekom procesa v aferi Patria, pridobilo partikelj hiša sramote in zahtevali izpustitev nedolžnih Janše, Krkoviča in Črnkoviča na prostost ter ureditev razmer znotraj slovenskega koruptivnega, bavconističnega pravosodja, ki je v službi naslednikov partije, s čimer jim je iustitia španska vas, primat nad pravom pa ima zadovoljevanje njihovih primitivnih seksualnih fetišev, katerih vrhunec se je vsekakor izkazal v razvpiti garažni aferi na Oražnovi ulici v Ljubljani, kjer je tragičen konec dočakal znani zdravnik (nekoč sicer ženska), Baričevič, in kjer se je izkazalo, da nekateri posamezniki političnih elit, domnevno blizu takratne LDS, kar je sicer ostalo zgolj na ravni bolj ali manj zanesljivih govoric, radi natepavajo bulmastife, LDS pa si je na podlagi takratnih govoric pridobila partikelj pasjejebska stranka. Vztrajnost članov Odbora 2014, ki so sebe v nasprotju z vstajniki, ki so v tako imenovanih ljudskih vstajah zoper takratno Janševo oblast v stari maniri nevzgojene komunistične drhali, večinoma demonstrirali z nasiljem, poimenovali vztrajniki in v nasprotju z vstajniki za geslo svojih demonstracij imeli „mirno in dostojanstveno, a odločno in nepopustljivo,“ se je obrestovalo, hkrati pa so komunistom nagnali ne malo strahu v kosti, kar se je videlo celo na fotografijah obraza prvega komunista v državi, Milana Kučana, ko je s svojim Forumom 21 pripravil okroglo mizo v ljubljanskem hotelu Union, Odbor 2014 pa mu je pripravil manjšo neprijetno dobrodošlico v obliki mirnega protesta pred hotelom. Ni dvoma, kakor je na zadnjem letošnjem shodu Odbora pred poletnimi počitnicami poudaril Janša, da so shodi imeli pozitivne rezultate, oblast slovenske partije – verjetno tudi zaradi tega, ker naj bi Kučan v tem času po zanesljivih informacijah, staknil močno sladkorno, mnogi pa smo se prepričali, da je na proslavi borcev NOB ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne na Trgu republike, kjer je imel slavnostni govor, izgledal precej slabo – je začela slabeti, sistem pa je dobil mnoge razpoke. V glavah starih partijcev je to začelo sprožati efekt priljubljenega kojota Vilija iz znane risanke Roadrunner. Medtem, ko kojot Vili hodi nad prepadom brez tal pod nogami, se mu ne zgodi nič posebnega, dokler se ne zave, da nima tal pod nogami in je pod njim prepad. Takrat šele zaprepaden zgrmi v prepad. Gre za znani učinek, ki ga poznamo iz kvantne fizike, vrzel med že in še ne. Dogodek se je že zgodil, subjekt, ki ga dogodek zadeva, pa ga mora samo še ozavestiti. V našem primeru: padec komunizma se je sicer že zgodil, ko se je politično in ekonomsko sesul sam vase. Le subjekti kot nosilci komunizma morajo svoj padec ozavestiti. Odbor 2014 je slovenski udbomafiji močno začel spodnašati tla pod nogami. Enako pa se je zgodilo na Hrvaškem v kontekstu ravnanja komunistične oblasti z vojnimi veterani hrvaške osamosvojitvene vojne. V prve pol leta letošnjega leta je namreč več tako imenovanih braniteljskih organizacij opozorilo na katastrofalen odnos oblasti do veteranov hrvaške osamosvojitvene vojne. Nezadovoljstvo braniteljev in Milanovićeva brezbrižnost – mar ni odnos slovenskih oblasti do veteranov vojne za Slovenijo identičen Milanovićevem brezbrižnem odnosu do hrvaških braniteljev? – sta pognala branitelje na ulice v Zagreb, kjer se je zvrstilo kar nekaj večjih protestov, na katerih je posredovala policija in vojska. Kljub vsemu pa kaj hujšega ni bilo, a vendar dovolj, da so se tudi hrvaškim komunistom zatresle hlače in so se znašli blizu položaja hoje nad prepadom, pri kateri se jim počasi spodmikajo tla.

Erjavec kot ikona varnega političnega seksa

Da pa se njihov padec tako na Hrvaškem kot v Sloveniji, nemara oz. Bog ne daj celo v sodelovanju Hrvatov in Slovencev ne bi zgodil prehitro, so, kot se spodobi za prekaljene komunistične in udbomafijske mačke, sodelovanje naroda prehiteli komunisti sami in si izmislili brilijanten politični manever – arbitražno afero, ki je kljub svoji prozornosti očitno začela dosegati svoje učinke tako na slovenski, kot tudi na hrvaški strani. Afera vidno sega v mesec april, ko je slovenski zunanji minister Karel Erjavec mimogrede izjavil, da ima optimističen občutek, glede na neuradne informacije, da bo Slovenija dobila stik z odprtim morjem. Glede na to, da se zasedanja arbitražnega sodišča v Haagu dogajajo za strogo zaprtimi vrati, prisotni pa ne smejo vsebine pogovorov izčvekati izven sejne sobe, je sumljivo, da je Erjavec pridobil neuradne informacije ob katerih je imel optimističen občutek glede razsodbe sodišča v prid Sloveniji. Jasno je, da so v tem kontekstu Hrvati bili ogorčeni ter da je haaško sodišče pozvalo Erjavca, naj drži jezik za zobmi, kar se tiče arbitraže. Erjavec je tako res obmolknil, vendar se je zgodilo, da je zaupne pogovore izčvekal slovenski arbiter Sekolec in sicer kar Simoni Drenik iz zunanjega ministrstva. In to kar po domačem telefonu. Vsebina teh telefonskih pogovorov je prišla v javnost. Bila pa je enaka tem, kar je pred meseci izjavil že Erjavec sam, namreč, da bo arbitražno sodišče Sloveniji dodelilo stik z odprtim morjem, s tem pa bo Slovenija dobila tudi večino piranskega zaliva. A glej ga zlomka! Kot trdijo nekateri viri, naj bi Sekolcu in Drenikovi prisluškovala kar Sova sama, ki naj bi nato posnetke prisluhov poslala srbskemu časniku Kurir, ki je tudi prvi objavil novico z naslovom Prebrisani Slovenci premagali Hrvate, pripadla jim bo večina Piranskega zaliva, ki je sprožil mednarodni škandal. Sekolec in Drenikova sta takoj po izbruhu afere pričakovano odstopila s svojih položajev, kar pa ne moremo reči za ministra Erjavca, ki je bil v času izbruha afere na dopustu v Franciji in se je vrnil šele nekaj dni kasneje. Ko je nanj padel pritisk objektivne odgovornosti, zaradi katere bi moral po mnenju mnogih, odstopiti – roko na srce, minister ne more prevzeti nečesa tako stupidnega, kot je „objektivna odgovornost“, kajti sam nima nikakršnega vpliva na to, kaj ga serjejo njegovi podrejeni – je dejal, da ne bo odstopil. Toda minister ne bi smel odstopiti zaradi zaradi objektivne odgovornosti, temveč zaradi njegove subjektivne odgovornosti, saj je očitno vse vedel in imel podatke o dogajanjih že v mesecu aprilu, se o zadevi celo izrekel, zamolčal pa, kje je dobil njemu znane podatke. Zaradi tega bi Erjavec moral nemudoma odstopiti kot zunanji minister. Njegovo vztrajanje na položaju je opravičljivo zgolj v primeru, če ima jasnovidne sposobnosti, vendar bi tudi v tem primeru bilo zanj in za nas vse bolje, če bi si poiskal službo na kakšni astro TV in nam ne bi več utrujal na politični sceni. Vendar se to seveda ne bo zgodilo. Erjavec je vendarle preveč izkušen, če se izrazim v slogu naslova mojega današnjega prispevka, politični fukač, ki pri svojem političnem fukarjenju uporablja pravo firmo za varen seks, ki ima svoj sedež v Mruglah. To pa pomeni, da če tudi se mu bo v kontekstu arbitražne afere zamajal stolček, bo v prihodnji Kučanovi vladi, če do nje pride (vse vlade tako imenovanega in s tem narobe imenovanega levega bloka so bile do sedaj vedno pod mentorstvom in realnim vodstvom Kučana), za nagrado za dobro odigrano vlogo v scenariju ohranjanja komunistične oblasti na Hrvaškem in Sloveniji (praktično pa gre zaradi komunistične težnje po internacionalni povezavi za eno in isto oblast), kot minister dobil nov resor.

Nujnost paralaktičnega premika od videza k bistvu

Spor, ki sta ga navidezno zakuhali Hrvaška in Slovenska udbomafija torej ni nič drugega, kot zgolj internacionalna udbaška politično seksualna afera, ki jo napihuje freudovsko libidinalno v obliki fetišistično-psihopatskega odnosa do oblasti. „Vsem mora biti jasno, da smo pri nas na oblasti mi, komunisti, kajti če ne bi bili mi, bi bil kdo drug, vendar temu ni tako in nikoli ne bo,“ je septembra 1972 v Splitu na sestanku s političnim aktivom Dalmacije in Splita dejal Stane Dolanc. Pomenljiv stavek, ki nas politično vrača nazaj v samo izhodišče problema, ki smo ga na začetku nakazali z vicem o Janezku, ki je nafukal zaradi fuka mame in očeta. Slovenska in hrvaška udbomafijska naveza je preko arbitražne afere ustvarila videz skreganosti obeh držav, kar ima v samem jedru psihološki afekt narodne afrimacije takšnega navideznega stanja, ki iz zgolj navideznega preide v dejanskost. V tem, da zaradi fuka mame in očeta Janezek nafuka, ni nikakršne koristi za Janezka. Janezek ob tem ne doživi nikakršne spolne potešitve, kljub vsemu pa jo doživita mama in oče. Torej v terminologiji slovensko hrvaških odnosov, v tem, da slovenska in hrvaška komunistična udbomafija ustvarita navidezno stanje skreganosti, ni nikakršne koristi za slovenski in hrvaški narod, ki na ravni zavesti, če gre soditi po različnih odzivih na spletnih omrežjih, že, v luči komunističnega uma, uspešno afrimira takšno stanje, s čimer hote ali nehote postaneta sodelavca in uresničevalca pretkanega načrta. Skratka, če zaključim: stanje, kakršno je, ne koristi nikomur. Ne Hrvaški, ne Sloveniji. Samo ozemlje tu igra minimalno vlogo. Ob, če uporabim maslešistično dikcijo, sfukanih medsosedskih odnosih, edini profit vleče slovensko-hrvaška komunistična partija, ki bo ob skreganih narodih, če bodo Slovenci in Hrvati še naprej delovali tako naivno in se pustili voditi slepcem, uspela obdržati svojo oblast še naprej. Če se ponovno vrnem k naslovu našega razmišljanja o arbitražni aferi – medtem, ko bodo komunisti medsebojno fukali, bomo Slovenci in Hrvati nafukali.

Pismo škofom ob 70 letnici povojnih pobojev

Spoštovani gospodje škofje!

Sem nekdanji ministrant in nekdanji izredni delivec obhajila iz Kovorja, ki mu je, po informacijah, zaradi kolumen in večih zapisov, nadškof Stanislav Zore februarja ustno prepovedal opravljati ministrantsko službo, brez kakršnekoli možnosti zagovora pred nadškofom. To pismo vam pišem z zavestnim tveganjem, da mi Slovenska škofovska konferenca prepove nadaljnje prejemanje zakramentov in z zavestnim tveganjem, da zoper mene vložite tudi zahtevo za ekskomunikacijo iz Cerkvenega občestva. Ne zmorem več, da bi bil tiho!

V soboto sem se udeležil obletnice povojnih pobojev v Hudi jami. Priznati moram, da sem bil ob homiliji celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška nemalo razočaran, tako kot že večkrat ob vaših javnih nastopih, kar zadeva vaših zahtev glede ureditve naše polpretekle zgodovine.

Če sem vas pred časom pohvalil, kar se tiče vašega angažmaja v zvezi z družinskim zakonikom, pa moram tokrat na vaš račun izreči ostro kritiko, saj po mojem mnenju, ki pa ni edino, ne sledite evangeljskemu nauku, marveč bi lahko skupaj z Jezusom rekel, da je trebuh vaš bog! Iz vaših nastopov, vaše mlačnosti (le kaj je že Bog rekel glede mlačnosti, mar ne, da bodimo hladni ali vroči, saj nas bo mlačne izpljunil) in vašega nenehnega mešanja megle okoli povojnih pobojev namreč veje zgolj vaša skrb za vaše lastno ugodje, vaše visoke cerkvene položaje, ki nikakor niso del tistega zaklada v Nebeškem kraljestvu, ki bi ga morali iskati, temveč prej del zemeljskih zakladov, ki jih bosta slej ko prej razžrla rja, molji in črvi.

Že res, da je celjski škof, kot tudi mnogi drugi škofje poudarili odpuščanje in spravo, toda vprašam vas: Kaj naj mi, ki smo generacije po vojni, sploh odpuščamo in s kom in v zvezi s čim naj se spravimo? Še ena od mnogih floskul, ki jim kot slepci nasedate tudi vi, dragi škofje, s tem pa zajemate hrano iz iste zastrupljene sklede in jo ponujate državljanom in svojim lastnim vernikom, kot nam jo že več kot 70 let ponujajo morilci in zločinci (komunisti) našega naroda. Kardinal Martini je nekoč zapisal, da krščanska ljubezen včasih pomeni tudi komu zaloputniti vrata pred nosom. Bog je Ljubezen, toda ljubezen ne izključuje pravičnosti in že naš Gospod je rekel, naj damo Bogu kar je Božjega in cesarju, kar je cesarjevega. Vi, spoštovani škofje, se tega ne držite in tega ne pridigate, ker ste popolnoma mlačni in vas je strah in ni Božjega duha v vas!

Dajte Bogu, kar je Božjega in cesarju, kar je cesarjevega bi v primeru povojnih pobojev pomenilo, da bi se vsi škofje nemudoma zavzeli, da se dostojno pokoplje mrtve in morilce ter ostale odgovorne za genocid slovenskega Kajna nad Abelom privede tudi pred civilno roko pravice in se jih temu primerno tudi obsodi za zločine. Toda tega od vas ni slišati. Skupaj s komunisti raje nam vernikom žugate, da moramo oprostiti in se spraviti, kar je potrdila tudi homilija gospoda Lipovška.

Škofje naj bi bili naši duhovni pastirji in očetje, vendar od vas veje smrdljiv duh uradništva in skrbi za vaše lastne položaje in riti. Kot da se ne zavedate, da po 600 moriščih po Sloveniji, ne ležijo vaši lastni sinovi in hčere v Kristusu! In njim se v svojih pridigah rugate, v smislu “ko jih jebe”, nam pa iz prižnic puhloglavo prodajate meglo o odpuščanju in spravi. Od vas kot od naših očetov v Kristusu bi pričakoval, da enkrat za vselej stopite iz udobja skrbi za svoje trebuhe in lastno udobje ter jasno in glasno udarite po mizi in zahtevate ureditev morišč in dostojen pokop žrtev zločincev, pa četudi za ceno vašega lastnega življenja! Nam pa da ne žugate iz prižnic, temveč nas zaščitite in stopite pred nas v prve vrste po zgledu Ambrozija Milanskega, sicer smo gladko na poti, da bo zgodovina, kot jo poznamo, ponovno v teku, čemur je priča fanatični komunistični ekstremizem, ki ga širi Združena levica.

To pismo sem vam moral napisat, kajti če vam ga ne bi, bi me stvari od znotraj razžrle. Posebej pa z željo, da spregledate in se odločite, ali boste zaščitili ovce pred komunističnimi volkovi, ali pa jim boste te ovce pomagali poklati. Če boste vztrajali pri slednjem, si ne upam predstavljati, kako boste v večnosti zagovarjali svoje početje in kako boste jokali in škripali z zobmi.

Vse dobro želim in sem z vami in za vas povezan z molitvijo!
Sebastjan Erlah

Poziv predsedniku države k razpustitvi parlamenta

Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor!

Danes je uradno prišla novica, da je Ustavno sodišče poslancu
Janezu Janši vrnilo mandat poslanca Državnega zbora oz. dokončno
odpravilo sklep Državnega zbora o odvzemu poslanskega mandata
omenjenemu poslancu opozicije.

Kot je sporočilo Ustavno sodišče, je Janezu Janši sklep Državnega zbora
o prenehanju mandata nedopustno posegel v pravico do izvrševanja na
volitvah pridobljenega mandata oz. je kršil 43. člen Ustave RS.

Za odvzem mandata poslancu Janši je glasovalo kar 57 poslancev Državnega zbora,
odvzem mandata pa je javno podprl tudi premier dr. Miro Cerar. Danes je postalo jasno,
da so vsi ti akterji zavestno kršili Ustavo RS, ki je najvišji pravni akt države Slovenije,
kar je nedopustno! S tem smo praktično dobili 57 poslancev, ki so se zavestno deklarirali
za kriminalce, ob tem pa tudi premiera, ki je takšno kriminalno dejanje podprl.

Kot državljan Republike Slovenije od Vas, spoštovani gospod predsednik pričakujem, da
se o tej zadevi jasno in javno opredelite in pozovete vse akterje, ki so izglasovali in podprli
protiustaven odvzem mandata poslancu Janši, da nemudoma odstopijo zaradi zavestnega
kriminalnega dejanja kršenja Ustave Republike Slovenije! V nasprotnem primeru, od Vas,
spoštovani gospod predsednik pričakujem, da takoj razpustite Državni zbor in razpišete
predčasne državnozborske volitve, kakor je v Vaši pristojnosti.

Hvala Vam že vnaprej za Vaš oseben odgovor na moje pismo in upam da, tudi za upoštevanje
mojega poziva kot državljana Republike Slovenije!

Lepo Vas pozdravljam!

Sebastjan Erlah, državljan in publicist

Poslano na:

gp.uprs@predsednik.si