Škofjeloški pasijon

jezus

Za predstavitev Škofjeloškega pasijona sem se odločil, ker me že od majhnega več dejavnikov povezuje s Škofjo Loko. Ne samo, da smo z družino, ko sem bil majhen veliko preživljali svoj čas pri sorodnikih v okolici Škofje Loke (Brode), in da sem kasneje v dvorani Poden preživel veliko svojih rokometnih tekem, dobil sem tudi ženo iz Stare Loke. Zato je moja navezanost na Škofjo Loko nekako že kar romantična. K temu pa seveda spada tudi moje zanimanje za sam kraj, občino, pa tudi kulturne prireditve, kamor spada znameniti škofjeloški pasijon, ki je bil konec lanskega leta vpisan tudi v Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva (prim. MMC 2016).

Janez Žakelj pravi, da je škofjeloški pasijon svojevrstna pobožnost za verne in neverne, saj njegova vsebina zadeva vsakega človeka, ker je vsak podvržen trpljenju in smrti, vabi pa nas tudi k sočutju do sočloveka, pozornega gledalca vprašuje o smislu njegovega bivanja (prim. Žakelj 2015, 61)

»Krščanstvo prvih stoletij je skoraj docela zavrglo antiko in z njo tudi že prej visoko razvito gledališko umetnost, ki so jo cerkveni očetje imeli za grešno« (Podgoršek 2010, 13). To pomeni, da je moralo vzpostaviti svojo lastno dramsko umetnost in jo utemeljiti skladno s svojim naukom. Pri tem je črpalo iz liturgije. »Že maša sama ima v sebi dramatične prvine (Gospod z vami, odgovori, kor, ipd.), ki pridejo do izraza še zlasti pri petem bogoslužju« (Podgoršek 2010, 13). Od liturgije pa se je ta oblika umetnosti počasi osamosvajala in se preselila, bodisi na dvorišča cerkva in tudi v sama mestna središča, ipd. (prim. Podgoršek 2015, 13-38). Tako v evropskem prostoru kot tudi na Slovenskem, je bilo veliko oblik pasijonskih procesij, med katerimi ima prav škofjeloška procesija posebno mesto »in to zaradi svoje izvirnosti in nenavadne obsežnosti« (Podgoršek 2010, 38).

V kapucinskem arhivu v Škofji Loki lahko vidimo hranjeni rokopis procesije, ki je vezan v knjižico. Ta povezuje 51 listov, letnica na ovitku knjižice pa je 1721 (prim. Podgoršek 2010, 38). Podgoršek navaja, da je med temi listki 11 prostih listov, katerih vsebina je 1. poprava nekega stiha, 2. trije komadi za plunko, 3. dodatek za pridigo o vzgoji otrok, 4. brez pomena, 5. razdelitev premice, 6. vzorec za vabilo na procesiji, ki je datiran 9. aprila 1715, 7. prav tako vzorec brez datuma, 8. vabilo brez letnice in od 8 do 11 nedatirana vabila (prim. Podgoršek 2010, 38). Vse to naj bi kapucini v Škofji Loki dobili iz Ljubljane, prav tako pa naj bi vzorce za procesijo dobili od drugih (prim. Podgoršek 2010, 39). V Škofji Loki so zadevo poslovenili v tedanjem loškem narečju.

Glavne stvar pri pasijonskih procesijah so bile podobe in prizori, ki pa jih je bilo treba razlagati, saj niso bili vsem samoumevni, zato so jezuiti in kapucini v Ljubljani izdajali sporede za vsako leto, kjer so razlagali posamezne skupine in njihov pomen, pri čemer pa niso objavljali besedila, ki je bilo dokaj razumljivo vsakemu gledalcu (prim. Podgoršek 2010, 39). Ves material je bil pisan in prepisan na roke, iz tega pa so se izvajalci tudi učili.

Posamezni prizori pasijona sledijo zamisli očeta Romualda, ki sledi shemi: 1. Adamov greh, 2. posledice greha (tu zraven je vložek, kjer je posebno huda posledica greha smrt, saj morajo umreti vsi od poslednjega berača do papeža, nekateri celo umrejo večne smrti), 3. Nasproti tej nepravi ljubezni je Kristus postavil pravo ljubezen, ko se nam je zapustil pri zadnji večerji v jed, s katero se moremo obraniti grehov, 4. Samson se junaško bori in uniči sovražnike, 5. Bolj junaško se bori božja ljubezen z grehom, ko Kristus poti krvavi pot, 6. Kristusovo bičanje in zasramovanje, 7. Kristusovo kronanje s trnjem, 8. Pretakanje solz sv. Hieronima; tudi grešnik toči solze pokore, 9. Kristusa nečloveško mučijo (Ecce homo!), 10. Kristus na križu premaga greh, 11. Kristusa ljubijo pobožne žene, ga spremljajo na križevem potu, tudi njegova mati Marija, 12. Predpodoba Kristusovega groba je skrinja zaveze, 13. Žalovanje grešnika ob Kristusovem grobu (prim. Podgoršek 2010, 40).

Podgoršek sicer še bolj sistematično razdela omenjene prizore, a za naš namen kratke predstavitve Škofjeloškega pasijona zadostuje krajša shematična predstavitev. »Procesija je potekala, po besedilu 3. vabilnega lista v rokopisu, na veliki petek ob četrti uri popoldan, po pridigi pri sv. Jakobu in se razvila po mestnih ulicah« (Podgoršek 2010, 43). Zaključila se je pri kapucinih. Pri izvedbi, ki je tudi veliko stala, pri procesiji pa so potrebovali kar 278 oblek, so bili ljudje pozvani, naj se pobožno obnašajo, prebivalci mesta pa, da počistijo ulice ter razsvetlijo okna hiš, kjer se je pomikala procesija (prim. Podgoršek 2010, 43). Kako dramaturško in tudi režisersko domiseln je bil oče Romuald dokazujeta drugi in tretji prizor smrti in pekla, saj sta to »gledališki stvaritvi, tako polni srednjeveške groze in praznoverne veličasti, kakršnih evropsko versko gledališče navzlic poltisočletnemu izročilu ne šteje veliko v svojih analih« (Podgoršek 2010, 43).

Ob zaključku velja povedati, da je »med vsemi gledališkimi dokumenti iz baročne dobe na Slovenskem ozemlju (je) navodilo za pasijonski sprevod v Škofji Loki najobširnejši rokopis in tudi v celoti ohranjen« (Podgoršek 2010, 43), hkrati pa je prav ta procesija pomagala v takratnih neugodnih razmerah, tako na politični kot družbeni ravni, ohraniti Slovenski narod kot tak. Njegova naslednja uprizoritev bo leta 2021, ko Škofja Loka gosti Evro pasijon1.

Literatura:

Žakelj, Janez. 2015. »Vsebina Škofjeloškega pasijona.« V: Pasijonski doneski 2015, Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka. Škofja Loka; Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka.

Podgoršek, Robert. 2010. »O pasijonskih igrah in procesijah na Slovenskem.« V: Pasijonski doneski 2010, Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka. Škofja Loka; Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka.

1Več o tem kaj je Evro pasijon na tej spletni strani: http://www.europassion.net/en/home/

Dodaj odgovor