Sveto pismo kakor mi paše


biblia
Velikokrat nam kristjanom kdo navrže pod nos, da razlagamo Sveto Pismo tako kot nam paše. To pomeni, da razlagamo določene odlomke včasih dobesedno, drugič za druge rečemo, da jih je treba razumeti metaforično, spet drugič ne. Predvsem naj bi bil očitek, da stavke, ki so našim ušesom neprijetni razlagamo bolj metaforično. Mogoče očitek v določenih primerih celo drži, če že ne, smo pa vsi močno podvrženi skušnjavi razlaganja malce po svoje, ali razlaganja po metodi “kakor ti paše”.

Za razumevanje določenih stavkov ali celotnih pisem (recimo apostola Pavla) je med drugim potrebno poznati življenje skupnosti, kateri je pisal, kulturno ozadje v kateri se skupnost nahaja, družbeno-sociološke značilnosti, filozofske tokove takratnega časa, katerim so bile skupnosti izpostavljene. In vse to zaobjema hermenevtika.

Če Pavel napiše, da naj bo ženska v Cerkvi tiho, to ne pomeni zdaj nekaj zacementiranega in ne velja občeveljavno za vso Cerkev skozi zgodovino, ampak velja za tisto konkretno skupnost, v kateri so se anomalije z ženskami dogajale.

Npr: Okoli določene skupnosti se je med pogani razpasel kult plodnosti, ki je zahteval obredno prostitucijo in je bila ženska v teh templjih svečenica, ki je recimo predstavljala boginjo plodnosti. Tako se je širil razvrat. Cerkvena skupnost, ki živi v sredini tega je v nevarnosti, da ta kult prodre vanjo. Mogoče se v določenih krogih skupnosti to že dogaja. Pavel napiše, kar napiše zato, da bi skupnost obvaroval pred vdorom prostitucije v Cerkveno skupnost.

Se razume, da pa tudi to nosi neko univerzalno sporočilo v smislu kazuističnega pristopa.

V luči hermenevtike, pa vsakršna razlaga tako po svoje odpade!

Podobno je, kar se tiče Starozaveznega pojmovanja homoseksualnosti. Se razume, da je bilo glede na ostala poganska ljudstva, ki so homoseksualnost tolerirala, to za Jude nesprejemljivo z vidika njihovega odnosa do Boga Jahveja. Čisto sociološki vidik pa je, da ko so blodili po puščavi in ker je bilo to ljudstvo majhno, da ni smelo tolerirati homoseksualnosti v svoji sredi, če je hotelo preživeti. Za to, da bi preživeli, pa so sestavili še cel kup drugih pravil, ki se jih je ljudstvo moralo strogo držati. Kasneje, ko niso več blodili v puščavi, večina pravil ni bila več potrebna, farizeji pa so se jih še vedno držali brez odstopanj.

Mislim, da je znani teolog Bultman rekel, da so se oklenili doktrine namesto ljubezni. Najbrž v veliko primerih zveni zelo znano in precej domače.

Dodaj odgovor